U bent hier: Home - Werksoort - Wegtransport - Magazijn / expeditie /... - Machineveiligheid

Print deze pagina


Machineveiligheid bij Wegtransport in Magazijn / expeditie / transport


De magazijnmedewerker/heftruckchauffeur heeft op het gebied van machineveiligheid in eerste instantie alleen te maken met de veiligheid van de diverse ter beschikking staande aangedreven transportmiddelen.

Indien de magazijnmedewerker/heftruckchauffeur gebruik maakt van aangedreven transportmiddelen (heftruck, hijs- en hefmiddelen) kan hij blootgesteld worden aan diverse gevaren.

Het gaat daarbij om de volgende gevaren:
 • aanrijdgevaar;
 • geraakt worden door (vallende) lading tijdens het transporteren;
 • bekneld raken tussen materiaal en transportmiddel;
 • door verkeerde verdeling van het gewicht van de lading kan lading gaan schuiven en transportmiddel omvallen;
 • verkeersongeval bij het rijden op de openbare weg;
 • onbedoeld of op onjuiste wijze in werking komen van de machine door een verkeerde plaatsing of beveiliging van de bedieningsknoppen;
 • elektrocutie door kortsluiting in de machine of het in aanraking komen met bedrading onder spanning.


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Beveilig materieel tegen beknellen en kantelen; breng waar nodig noodstoppen aan.
 • Breng een claxon en eventuele andere optische of akoestische waarschuwingssignalen op transportmiddel aan.
 • Bij onvoldoende overzicht voor de bestuurder van het transportmiddel spiegels en een automatisch werkende optische of akoestische waarschuwing op het transportmiddel aanbrengen.
 • Indien bewegende delen of hete oppervlakken van transportmiddelen gevaar opleveren deze van zodanige afscherming of beveiliging voorzien, dat het gevaar zoveel mogelijk wordt voorkomen. De schermen of beveiligingen mogen geen extra of andere gevaren opleveren.
 • Zorg ervoor dat beveiligingen of schermen niet op eenvoudige wijze kunnen worden genegeerd of buiten werking gesteld.
 • De schermen of beveiligingsinrichtingen moeten op een zodanige wijze zijn aangebracht dat de noodzakelijke onderhoud- en reparatiewerkzaamheden op veilige wijze kunnen worden uitgevoerd. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de schermen of beveiligingsinrichtingen moeten worden gedemonteerd.
 • Op transportmiddel contactslot aanbrengen.
 • Hijs- en hefmiddelen uitvoeren met een voorziening welke de last op zijn positie vasthoudt indien de hoofdstroom wegvalt.
 • Mobiele hijs- en hefmiddelen en transportmiddelen moeten conform wettelijke voorschriften, stabiel, veilig en doelmatig opgesteld en ingezet kunnen worden.
 • Waar mogelijk zoveel mogelijk laden en lossen op de bouwplaats, niet op de openbare weg.
 • Zorg bij laden en lossen op de openbare weg in overleg met de wegbeheerder voor voldoende werkruimte om de kans op aanrijdingen te verkleinen.
 • Bij gebruik van transportmiddel op de openbare weg, dient transportmiddel te voldoen aan de verplichtingen die gelden voor voertuigen welke gebruikt worden op de openbare weg.
 • Verlaag de blootstelling aan dieseluitlaatgassen door het verlengen van de uitlaat, onderhouden van de motor, de aanschaf van nieuw materieel volgens de Euro-2 norm, de toepassing van een zelfregenererende combifilter.

Collectieve maatregelen
 • Zorg ervoor dat de hijs- en hefmiddelen voldoen aan de voorschriften.
 • Zorg dat de (heftruck)machinist aantoonbaar over voldoende onderricht en instructie beschikt.
 • Zorg voor een goede veiligheidsinstructie.
 • Houd toezicht houden op het naleven van voorgeschreven werkwijzen.
 • Zorg voor voldoende verlichting tijdens het laden en lossen.
 • Zorg voor een goede toegankelijkheid, begaanbaarheid en voldoende draagkracht van het terrein.
 • Zorg dat de transportmiddelen zijn voorzien van de vereiste beveiligingen.
 • Zorg dat de transportmiddelen periodiek worden onderhouden en gekeurd (laat dit vastleggen in het logboek dat bij het transportmiddel hoort).
 • Verstrek de noodzakelijke beschermingsmiddelen afgestemd op de werkzaamheden; bij het hijsen en heffen van lasten een veiligheidshelm (NEN-EN 397), bij het werken langs de weg een veiligheidsvest of signaleringskleding.

Individuele maatregelen
 • Stop de werkzaamheden bij het optreden van ernstige risico’s en start pas weer als de risico’s beheerst worden of geëlimineerd zijn.
 • Werk volgens de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften.
 • Gebruik het materieel en de hijsmiddelen volgens de voorschriften.
 • Houd verkeersmaatregelen volgens de voorschriften in stand bij transport, laden en lossen op de openbare weg.
 • Controleer regelmatig de veiligheid van de transportmiddelen.
 • Gebruik de beveiligingen waarmee het transportmiddel is uitgerust.
 • Pas de bandenspanning aan de werkomgeving en de lading aan.
 • Houd de laad- en losplaats vrij van obstakels.
 • Gebruik de verstrekte beschermingsmiddelen die zijn afgestemd op de uit te voeren werkzaamheden. Bij werkzaamheden op de openbare weg, verkeersvest dragen en verkeerskegels plaatsen.


Organisatorische oplossingen


Meer informatie


Wat zegt wet- en regelgeving?

 
 
 

< terug naar vorige pagina