Arbocatalogus voor de Timmerindustrie

De Arbocatalogus Timmerindustrie is van toepassing op werkgevers en werknemers, die vallen onder de werkingssfeer van de CAO voor de Timmerindustrie in Nederland. Werkgevers zijn vanuit de Arbowet verplicht om een Arbobeleid te voeren, zodat werknemers veilig en gezond kunnen werken.

Een Arbobeleid begint met een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). In de Timmerindustrie is hiervoor een erkende branche RI&E beschikbaar, die aansluit op de oplossingen die zijn uitgewerkt in de Arbocatalogus. Voor veel knelpunten die tijdens het uitvoeren van de RI&E worden gesignaleerd, zijn oplossingen in de Arbocatalogus beschikbaar. Bedrijven die ervoor kiezen om conform de Arbocatalogus te werken, voldoen aan de Arbowet. Het is mogelijk om van de Arbocatalogus af te wijken, maar dan moet op een andere (aantoonbare) manier hetzelfde beschermingsniveau worden geboden.

De oplossingen in de Arbocatalogus volgen de arbeidshygiƫnische strategie, zoals voorgeschreven in de Arbowet. Dat betekent dat eerst gezocht wordt naar bronaanpak, dan naar een collectieve of organisatorische oplossing en ten slotte naar een individuele oplossing.

Bedrijven die aan de slag gaan met de Arbocatalogus (en/of de RI&E) kunnen kosteloos gebruikmaken van de helpdesk via info@ehs-services.nl. Tevens is extra ondersteuning mogelijk in de vorm van een Safety Check.

Participanten