U bent hier: Home

Print deze pagina


Arbocatalogus voor de Timmerindustrie


De Arbocatalogus Timmerindustrie is van toepassing op werkgevers en werknemers behorend tot de werkingssfeer van de CAO voor de timmerindustrie in Nederland. In deze catalogus staan de door hen gemaakte afspraken over de wijze waarop binnen de bedrijfstak invulling kan worden gegeven aan de door de overheid gestelde doelvoorschriften om gezond en veilig te kunnen werken. Dit betekent niet dat alleen op de beschreven wijze aan de doelvoorschriften kan worden voldaan. Bent u in staat om op een andere (aantoonbare) manier hetzelfde beschermingsniveau te bieden, dan bent u daar vrij in. De arbocatalogus is bedoeld om u tegemoet te komen, niet om u te beperken. Als u gebruik maakt van de in deze catalogus aangeboden maatregelen, voldoet u aan hetgeen de arbeidsinspectie van u verlangt.
Deze catalogus is geen statisch document maar volgt de belangrijke ontwikkelingen in de stand der techniek. In deze catalogus komen de belangrijkste risico’s in de timmerindustrie aan bod. De maatregelen zijn geordend volgens de arbeidshygiënische strategie. Bij het raadplegen van de arbocatalogus kunt u kiezen uit drie mogelijkheden:

Kies een functiefamilie

Kies een specifieke functiefamilie om maatregelen te vinden voor de belangrijkste risico's binnen die functiefamilie bij een bepaalde werksoort.

Kies een werksoort

Kies een specifieke werksoort om maatregelen te vinden voor de belangrijkste risico's bij die werksoort binnen een bepaalde functiefamilie.

Kies een risico

Kies een specifiek risico om maatregelen te vinden voor het betreffende risico binnen een gegeven functiefamilie bij een bepaalde werksoort.

Op bovenstaande manieren kunt u snel en eenvoudig bij maatregelen komen die de belangrijkste risico’s in de Timmerindustrie kunnen beperken of zelfs opheffen. Iedere ingang leidt via een vaste route naar de oplossingen voor een specifiek risico bij een werksoort in een functiefamilie.

Bij de maatregelen staan, indien voorhanden, tevens verwijzingen naar specifieke hulpmiddelen, oplossingen en (wettelijke) verplichtingen. U kunt de alfabetische lijst met Arbovriendelijke hulpmiddelen en oplossingen ook direct benaderen. Een compleet overzicht van de per risico relevante wettelijke regelingen en normen vindt u bij Wet- en regelgeving.

Wilt u nog meer weten over het wat en hoe van de arbocatalogus kijkt u dan bij Veel gestelde vragen.