U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Arbeidshygiënische strategie

Print deze pagina


Arbeidshygiënische strategie


De wet verwacht van de werkgever dat u bij de aanpak van arbeidsrisico’s uitgaat van de arbeidshygiënische strategie. Dat betekent dat eerst gezocht dient te worden naar een bronaanpak van het probleem, vervolgens naar een collectieve of organisatorische oplossing en ten slotte naar een oplossing voor het individu. Vaak is een combinatie van deze oplossingen vereist.

Een voorbeeld:
Indien werknemers worden blootgesteld aan schadelijk lawaai van een machine, zal er eerst gezocht moeten worden naar een machine die minder lawaai maakt. Is dat niet mogelijk, dan is omkasting van het apparaat een volgende mogelijkheid. Is ook dat niet mogelijk (of voldoende) dan komen de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) in beeld.

In deze catalogus zijn bij een aantal hoofdrisico’s ook verschillende subrisico’s genoemd. Het is niet altijd mogelijk en/of zinvol om voor alle subrisico’s (zoals snijden, struikelen, uitglijden en verstappen) een oplossing op alle niveaus van de arbeidshygiënische strategie te formuleren. Een oplossing ligt vaak op het niveau van houding en gedrag.

 
 
 

< terug naar vorige pagina