U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Doelvoorschriften

Print deze pagina


Doelvoorschriften


De overheid is van mening dat zij het arbobeleid niet op gedetailleerd niveau moet regelen, maar zoveel mogelijk tot stand moet komen in samenspraak tussen sociale partners en binnen ondernemingen, zodat maatwerk mogelijk is.

Daarom streeft zij ernaar om zich te beperken tot doelvoorschriften: bepalingen in de wet- en regelgeving die de werkgever verplichten tot het realiseren van een beschermingsniveau voor zijn werknemers. De doelvoorschriften worden zo veel mogelijk voorzien van gezondheidheids- of veiligheidskundige (grens)waarden. De overheid laat het vervolgens aan sociale partners over om afspraken te maken over de wijze waarop de doelen gerealiseerd kunnen worden.

Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling: zie www.arboportaal.nl onder Arbowet- en regelgeving.
 
 
 

< terug naar vorige pagina