U bent hier: Home - Werksoort - Wegtransport - Magazijn / expeditie / transport - Werkdruk

Print deze pagina


Werkdruk bij Wegtransport in Magazijn / expeditie / transport


Op het gebied van Werkdruk moet bij Wegtransport in Magazijn / expeditie / transport met name gelet worden op tijdsdruk en te veel werk. De belangrijkste risico’s zijn:

Op het gebied van de organisatie van het werk:
 • Het is mogelijk dat zijn werkzaamheden (taken) en functie niet duidelijk zijn.
 • Tekort aan arbeidskrachten (door bijvoorbeeld ziekteverzuim of vacatures) kan leiden tot overmatige belasting van de wel aanwezige medewerkers.
 • Er wordt niet tijdig gecommuniceerd welke werkzaamheden de magazijnmedewerker/vorkheftruckchauffeur moet uitvoeren waardoor deze met zijn werkplanning in de knel komt.

Op het gebied van werktijden:
 • In de werkzaamheden van de magazijnmedewerker/vorkheftruckchauffeur kan sprake zijn van piekbelasting , bijvoorbeeld doordat de vraag wisselt.
 • De vorkheftruckchauffeur kan in ploegendienst moeten werken.

Op het gebied van werkomstandigheden:
 • De plaatsen waarop de magazijnmedewerker/vorkheftruckchauffeur werkt zijn van onvoldoende kwaliteit of zijn onvoldoende veilig.
 • De heftruck waarmee de vorkheftruckchauffeur werkt is onvoldoende veilig of van onvoldoende kwaliteit, of er moeten ladingen mee worden verplaatst waarvoor de heftruck eigenlijk niet geschikt is.


Te nemen maatregelen:
Wat kan worden gedaan om vast te stellen dat er werkdruk is en deze vervolgens te verminderen?
In het algemeen geldt dat het risico op werkdruk verkleind kan worden door de volgende aspecten te vergroten:
 • De mate waarin de magazijnmedewerker/vorkheftruckchauffeur zelf de volgorde en/of het tempo van zijn werkzaamheden kan bepalen.
 • Sociale steun van collega’s.
 • Coaching en feedback van de direct leidinggevende.
 • Momenten op een dag waarop de magazijnmedewerker/vorkheftruckchauffeur minder werkdruk ervaart en kan herstellen van stress (herstelmogelijkheden).


Hieronder staan maatregelen om dit te bewerkstelligen en werkdruk objectief te verminderen.

Bronmaatregelen
Hoe kan worden vastgesteld of er werkdruk is?
 • Bij een hoge werkdruk is het goed om de achtergronden en oorzaken van werkdruk te analyseren, om vervolgens de werkdruk in de organisatie aan te pakken. Deze analyse vormt de eerste stap in het Stappenplan Aanpak Werkdruk dat binnen de organisatie zelf eenvoudig kan worden toegepast. Deze analyse zorgt voor meer inzicht in het productieproces, maar ook in alle voorbereidende processen zoals intern transport.
 • Een andere mogelijkheid is om een analyse te maken van het werkproces van de magazijnmedewerker/vorkheftruckchauffeur. Dit kan door het bedrijf zelf worden georganiseerd of er kan advies over worden ingewonnen bij de Arbodienst. Een analyse van het werkproces geeft inzicht in hoe tijdens het werk piekbelasting van de magazijnmedewerker/vorkheftruckchauffeur voorkomen of verminderd kan worden.Wat kan aan de werkdruk worden gedaan?
 • Het Stappenplan Aanpak Werkdruk levert niet alleen een analyse op van de achtergronden en oorzaken van de werkdruk, maar geeft vervolgens aanknopingspunten om de werkdruk te verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door het verbeteren van communicatie of het zorgen voor routes waarin de vorkheftruckchauffeur niet onnodig belemmerd wordt door objecten. Het Stappenplan Aanpak Werkdruk kan binnen de organisatie zelf eenvoudig worden toegepast om de werkdruk te verlagen.
 • Als de informatievoorziening over de uit te voeren werkzaamheden onvoldoende is, kunnen deze beter worden georganiseerd door bijvoorbeeld gebruik te maken van de Logistieke Basisanalyse als onderdeel van het Stappenplan Aanpak Werkdruk. Er moet worden zorg gedragen voor tijdige communicatie over wat wanneer verplaatst moet worden.
 • Zorg voor aanscherping van de functiebeschrijving van de magazijnmedewerker/vorkheftruckchauffeur zodat voor hem duidelijk is wat zijn taken zijn.
 • Zorg voor een heftruck die veilig en van goede kwaliteit is. Dit resulteert erin dat heftruckchauffeurs minder werkdruk ervaren omdat zij minder problemen tegenkomen bij de uitvoering van hun werk. Denk ook aan het periodiek controleren van de heftruck en maak een planning voor onderhoud en vervanging daarvan.
 • Zorg voor een werklocatie die veilig en van goede kwaliteit is. Dit resulteert erin dat medewerkers intern transport/vorkheftruckchauffeurs minder werkdruk ervaren omdat zij minder problemen tegenkomen bij de uitvoering van hun werk. Denk ook aan het periodiek controleren van de veiligheid op de werklocatie en de naleving van de veiligheidsvoorschriften.Collectieve maatregelen
Hoe kan worden vastgesteld of er werkdruk is?
 • Vraag de medewerkers intern transport/vorkheftruckchauffeurs een werkdruktest in te vullen om vast te stellen of ze last hebben van werkdruk. Dit kan doormiddel van de Diagnosetool individuele werkdruk. De anonieme testresultaten van de groep helpen om conclusies te kunnen trekken. Het is raadzaam om deze testresultaten te bespreken in groepsverband, bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg.
 • Inventariseer tijdens een teambijeenkomst over werkdruk (bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg) welke medewerkers intern transport/vorkheftruckchauffeurs werkdruk ervaren, wat voor hen oorzaken van werkdruk zijn. Een arbeids- en organisatiedeskundige van de Arbodienst of de eigen P&O-adviseur kan worden gevraagd deze bijeenkomst te begeleiden.

Wat kan aan de werkdruk worden gedaan?
 • Pak ziekteverzuim aan door consequent verzuimgesprekken te voeren (vraag hierover advies aan een eventuele eigen P&O-adviseur). Verlaging van het ziekteverzuim in het team leidt tot een lagere werkdruk voor de overige medewerkers.
 • Organiseer een teamtraining met P&O of een opleidingsbureau om aan deze onderwerpen te werken. Denk hierbij aan het eigen team, maar ook aan de teams waarmee veel samengewerkt wordt zoals verkoop en werkvoorbereiding. Verbetering van samenwerking en communicatie binnen een team verzacht de negatieve effecten van werkdruk.
 • Het is belangrijk dat managers of teamleiders overbelasting van medewerkers intern transport/vorkheftruckchauffeurs tijdig herkennen zodat zij deze kunnen signaleren en bespreekbaar kunnen maken (bijvoorbeeld tijdens een functioneringsgesprek). Om dit te stimuleren kan voorlichting voor managers worden georganiseerd. Voor mogelijkheden op dit vlak kan de eigen P&O-adviseur of Arbodienst geraadpleegd worden.
 • Er moet voor een tijdige planning met daarin de diensten worden gezorgd om duidelijkheid aan alle medewerkers intern transport/vorkheftruckchauffeur te verschaffen. In de planning moet daarnaast aandacht zijn voor goede overgangen tussen verschillende shifts en voldoende ruimte om te herstellen.

Individuele maatregelen
Hoe kan worden vastgesteld of er werkdruk is?
 • Een toegankelijke en gebruikelijke manier om te onderzoeken of iemand last heeft van werkdruk is het voeren van een intakegesprek met een bedrijfsmaatschappelijk werker of een bedrijfsarts. Contact met hen is mogelijk via de leidinggevende of Arbodienst.
 • Daarnaast kan de Diagnosetool individuele werkdruk worden ingevuld.

Wat kan aan de werkdruk worden gedaan?
 • Zorg zelf voor een moment waarin herstel mogelijk is als het druk geweest is (denk aan een korte pauze of het doen van een 'makkelijke' klus).
 • Volg extra instructie of training bij verandering van het werkproces, zoals bij vernieuwing van het machinepark.
 • Een gesprek met een bedrijfsmaatschappelijk werker of een bedrijfsarts kan helpen de volgende stap te nemen in het verminderen van werkstress. Contact met hen is mogelijk via de leidinggevende of Arbodienst.


Meer informatie


Wat zegt wet- en regelgeving?
 
 
 

< terug naar vorige pagina