U bent hier: Home - Risico - Lawaai

Print deze pagina


Lawaai


Bij houtbewerkingen komen vaak hoge geluidsniveaus voor. Dat is ook het geval in de Timmerindustrie. Geluidsniveaus boven 80 dB(A) zijn schadelijk voor ons gehoor en kunnen lawaaidoofheid veroorzaken. Ernstige gehoorbeschadiging kan leiden tot sociaal isolement. Bij ernstige lawaaidoofheid kan men alleen met veel inspanning nog een gesprek voeren, groepsgesprekken zijn vrijwel niet meer mogelijk.
Machinale houtbewerkers staan dagelijks bloot aan gehoorbeschadigend lawaai. Dat geldt ook voor medewerkers in Voor- en afmontage, medewerkers voor technisch onderhoud en transport.


In welke functiefamilie is Lawaai een belangrijk risico?

Voor- en afmontage
Kunststofverwerking
Houtbewerking
Spuiterij
Houtskeletbouw
Bouwmontage
Magazijn / expeditie / transport
Technische dienst

Het risico komt in mindere mate voor binnen:
  • Algemene ondersteuning
  • Werkvoorbereiding / calculatie
  • Financiële administratie
  • Commercie
  • Productieleiding
  • ICT / automatisering


Lawaai
Voor het beoordelen van geluid en vervolgens het eventueel moeten nemen van maatregelen zijn geluidsmetingen noodzakelijk.

In de volgende tabel staan een aantal groepen machines voor houtbewerking en de door hen geproduceerde hoeveelheid geluid in decibellen:

Type machine onbelast belast
Schaaf- en freesmachines 75-105 80-110
Zaagmachines 75-95 80-118
Schuurmachines 75-90 80-115
Machines  voor gaten (o.a. CNC bovenfrees) 80-100 90-100

Decibel Bron
130 zaag met diamantblad, vliegtuigmotor
120 luchtgereedschap, luchtblazen, schiethamer, motorkettingzaag, slijper, pneumatische boor
100 elektrische handboor, compressor, lassen
90 snijbrander, handzaag, vlakschuurmachine, grasmaaier
80 gemiddeld snelwegverkeer
70 gemiddeld kantoor
60 normaal gespreksniveau

Als men op een afstand van één meter geen gesprek kan voeren zonder stemverheffing dan is het geluidsniveau ter plaatse bijna altijd zonder uitzondering groter dan 80 dB(A) en dus gehoor beschadigend.


Beoordeling van geluidsniveaus
Voor het beoordelen van geluid en vervolgens het eventueel moeten nemen van maatregelen zijn geluidsmetingen noodzakelijk. Bij het maken van de zogenaamde geluidkaart wordt de bijdrage ingeschat van iedere individuele lawaaibron. Maatregelen kunnen vervolgens kunnen maatregelen worden genomen die het meeste effect sorteren en bij voorkeur in de hierna genoemde volgorde. Geluidsmetingen moeten door ter zake deskundigen worden verricht met geschikte apparatuur conform de geldende voorschriften (dossier Geluid en trillingen paragraaf 3.2 en 3.3)

Maatregelen worden genomen in de volgende prioriteitsvolgorde:
1. Bron maatregelen (eliminatie)
2. Maatregelen in de overdracht (reductie van geluid)
3. Organisatorische maatregelen (verminderen blootstellingsperiode)
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Indien geen maatregelen getroffen kunnen worden in bestrijding aan de bron, in de overdrachtsweg noch in organisatorische zin dan kunnen alleen persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen nog uitkomst bieden om gehoorschade te voorkomen.

In het maatregelenpakket per functie is dit als volgt verwerkt.
1. Bronmaatregelen
2. Collectieve maatregelen
3. Individuele maatregelen
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen
5. Hulpmiddelen

Werknemers hebben de verplichting instructies op te volgen. Bijvoorbeeld het gebruik van veiligheidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Schade aan gereedschappen en machines te melden en deel te nemen aan voorlichting en instructie.

Ook geldt de verplichting van het dragen van de persoonlijke beschermingsmiddelen bij dagdosis boven 85 dB(A) en het volgen van de aangeboden voorlichting en onderricht. Een werknemer kan gebruik maken van zijn recht op een gehooronderzoek bij een dagdosis van 85 dB(A) of meer.

NB. In de CAO van de Timmerindustrie zijn over het gebruik van otoplastieken bindende afspraken gemaakt.

 
 
 

< terug naar vorige pagina