U bent hier: Home - Functiefamilie - Financiële ad... - Beeldschermwe... - Fysieke belasting

Print deze pagina


Fysieke belasting bij Beeldschermwerk in Financiële administratie


Bij administratief en kantoorwerk werkt men vaak langdurig in eenzelfde houding. Bij beeldschermwerk is sprake van repeterende bewegingen met vaak een overmatige belasting op polsen en armen. Dit kan leiden tot RSI (Repetitive Strain Injury). Hierbij kunnen ook andere factoren een rol spelen, zoals de bedrijfscultuur, de werkdruk en het werktempo. Daardoor worden vaak te weinig pauzes genomen en is er onvoldoende tijd voor herstel. Beeldschermwerk moet na twee uur worden afgewisseld door andersoortige arbeid of door rusttijd.

Op het gebied van Fysieke belasting moet bij Beeldschermwerk in Financiële administratie met name gelet worden op belastende werkhouding en repeterende handelingen.


Te nemen maatregelen zijn:

Bronmaatregelen
 • Ergonomische werkplek
 • Ergonomische werkplek voor een laptop
 • Ergonomische flexwerkplek
 • Ergonomische inrichting baliewerkplek (zit-zit)
 • Ergonomische inrichting baliewerkplek (zit-sta)
 • Ergonomische inrichting baliewerkplek (sta-sta)

Collectieve maatregelen
 • Functies met afwisseling
 • Evenwicht in de taakverdeling
 • Beheersen van het aantal uren beeldschermwerk
 • Ergonomische stoel en tafel
 • Ergonomische invoermiddelen (toetsenbord en muis)
 • Ergonomische hulpmiddelen (documenthouder, voetensteun, headset)
 • Oppervlakte van kantoorwerkplekken
 • Binnenklimaat
 • Printers en kopieermachines
 • Geluidshinder
 • Daglicht en uitzicht
 • Helderheidswering
 • Kantoorverlichting


Individuele maatregelen
 • Pauzesoftware gebruiken
 • Regelmogelijkheden vergroten
 • Pauzes benutten


Arbovriendelijke hulpmiddelen bij Beeldschermwerk in Financiële administratie met betrekking tot Fysieke belasting


 
 
 

< terug naar vorige pagina