5Psycho­­sociale arbeids­­belasting

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) komt voort uit diverse (stress)factoren die in een arbeidssituatie van invloed zijn op medewerkers. Het gaat hierbij niet alleen om werk-gerelateerde zaken. Het is veelal de combinatie van diverse factoren die werkstress en ziekteverzuim kan veroorzaken. De afgelopen jaren is PSA in Nederland toegenomen en dat is terug te zien in verzuimcijfers. Steeds meer verzuim komt voort uit psychische klachten, overspannenheid of burn-out.

PSA komt voor in twee hoofdgroepen: werkdruk en ongewenst gedrag (pesten, discriminatie, agressie en geweld, seksuele intimidatie). PSA is op de werkvloer ongewenst, omdat hierdoor werkstress ontstaat bij medewerkers. Gevolgen van werkstress zoals een verhoogd ziekteverzuim, lagere productiviteit, daling van kwaliteit en een grotere kans op ongevallen zijn schadelijk en hebben aandacht nodig. Doel van deze Arbocatalogus is het onderwerp ‘Psychosociale Arbeidsbelasting’ binnen de timmerindustrie onder de aandacht te brengen zodat PSA wordt aangepakt.