U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Wet- en reg... - Werkdruk - Toelichting

Print deze pagina


Toelichting


Waarom psychosociale arbeidsbelasting in de Arbowet?
(Chronische) stress in combinatie met onvoldoende herstel kan leiden tot aandoeningen als burnout, overspanning, depressie en posttraumatische stressstoornis, met langdurig ziekteverzuim en een grote kans op instroom in de WIA tot gevolg. Het aandeel psychische klachten van het totale verzuim neemt toe naarmate het verzuim langer duurt. Het aandeel in de WAO als gevolg van werkgebonden psychische klachten wordt geschat op 14%. Dit is de reden om regels op te stellen voor beheersing van deze risico’s.
Volgens deze regels zal iedere organisatie moeten onderzoeken wat en in welke situatie de bronnen en oorzaken voor psychosociale arbeidsbelasting zijn en passende maatregelen moeten nemen.

Er is uiteraard een sterke samenhang tussen de elementen die in de werksituatie kunnen leiden tot psychosociale belasting (en dus stress). Desondanks is ervoor gekozen om alleen werkdruk in de arbocatalogus op te nemen

Er is sprake van werkdruk als een werknemer niet kan voldoen aan de eisen die aan hem worden gesteld. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op hoeveelheid, kwaliteit en werktempo. Bij werkdruk werkt een werknemer voortdurend onder hoge tijdsdruk en/of in een hoog tempo. Vooral in combinatie met beperkte regelmogelijkheden (beperkte zeggenschap) in en over het werk, vormt werkdruk een risico voor de gezondheid van werknemers.
Werkdruk kan naast de te zware taakeisen veroorzaakt worden door diverse aspecten van organisatie zelf en haar directe omgeving. Te denken valt aan communicatiepatronen, organisatie van het werk, technologie en de externe sociaal-economische omgeving.

Niet iedereen die aan werkdruk wordt blootgesteld, krijgt echter stress of wordt ziek. Of dat daadwerkelijk gebeurt, hangt mede af van de persoonlijke wijze van omgaan door de betreffende werknemer met werkdruk. De ene werknemer kan wellicht wat makkelijker afstand nemen tot het werk en zijn situatie makkelijker relativeren, dan de andere. De een ziet meer regelmogelijkheden dan de andere. De één weet of durft beter gebruik te maken van de bestaande regelmogelijkheden dan de ander. Tevens is bekend dat bij een goede lichamelijke en geestelijke conditie of een goed verwerkingsvermogen de kans op stress kleiner is.

 
 
 

< terug naar vorige pagina