U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Wet... - Wer... - CAO Timmerindustrie

Print deze pagina


CAO Timmerindustrie


De CAO schrijft voor dat werktijden moeten worden vastgesteld in overleg met het medezeggenschapsorgaan. Van sommige bepalingen in de Arbeidstijdenwet mag in de cao beperkt worden afgeweken. Dat is in de CAO Timmerindustrie niet gebeurd. In tegendeel: de bepalingen over werktijden zijn in de cao minder ruim dan in de Arbeidstijdenwet.

De reguliere werktijden vangen aan tussen 7.00 en 9.00 uur en eindigen tussen 15.00 en 17.00 uur. In bijzondere gevallen kan daarvan worden afgeweken. Dat is ook het geval bij ploegendienst, maar die mag niet plaatsvinden tussen vrijdag 24.00 en maandag 0.00 uur en bovendien mag dan per twee weken de arbeidsduur niet meer dan 75 uur zijn.

Volgens de CAO is de maximale arbeidstijd:
  • per dienst: 9 uur
  • per week: 45 uur
  • per 4 weken: gemiddeld 45 uur per week
  • per 13 weken: gemiddeld 40 uur per week.
  • Afwijkingen zijn mogelijk in het kader van overwerk, maar daarvoor is instemming van de betrokken werknemer(s) vereist en in sommige gevallen van het medezeggenschapsorgaan.

Zondagarbeid is, zonder dispensatie van de Vakraad, niet toegestaan.

De CAO Timmerindustrie is algemeen verbindend verklaard, zodat de regels ook gelden voor werkgevers die niet zijn aangesloten bij de NBvT.

 
 
 

< terug naar vorige pagina