U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Wet- en r... - Lawaai - Branchenormen

Print deze pagina


Branchenormen


Beleidsregels m.b.t. lawaai gelden sinds 1 januari 2011 niet meer. Binnen de timmerindustrie zijn afspraken gemaakt die de beleidsregels vervangen. Voor lawaai zijn branchenormen afgesproken over het meten en beoordelen van lawaainiveaus


Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus
Aangegeven is op welke wijze lawaai gemeten en beoordeeld moet worden. Deze bepaling is vooral van belang voor de deskundige die de metingen uitvoert ( Branchenorm I ).

Voorkomen of beperken van blootstelling aan schadelijk lawaai
Er zijn afspraken gemaakt over de maatregelen die moeten worden genomen bij een te hoog lawaainiveau. Deze kunnen betrekking hebben op het vervangen van lawaaierige machines, de inrichting van arbeidsplaatsen, het plaatsen van waarschuwingsborden en het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen ( Branchenorm II ).

 
 
 

< terug naar vorige pagina