U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Hul... - V - Voorlichting over gezond ...

Print deze pagina


Voorlichting over gezond gedrag op de werkplek


Beschrijving: een ergonomisch ingerichte beeldschermwerkplek is een belangrijke voorwaarde voor gezond werken. Maar medewerkers moeten die werkplek ook goed te gebruiken. Door voorlichting en training kunnen zij leren hoe ze het meubilair en alle hulpmiddelen kunnen instellen en gebruiken. Ook moeten ze leren waarom dat noodzakelijk is.

Goede voorlichting voldoet aan de volgende criteria:
 • De voorlichting is afgestemd op de specifieke omstandigheden van de betrokken medewerkers.
 • De voorlichting wordt regelmatig herhaald.
 • De voorlichting wordt geĆ«valueerd.

Een goede training gaat in op de volgende vragen:
 • Waar en in welke mate komt RSI voor?
 • Hoe ontstaat RSI?
 • Hoe is RSI te voorkomen?
 • Welke maatregelen kan de werkgever nemen?
 • Welke maatregelen kunnen medewerkers nemen?
 • Hoe zijn meubels en hulpmiddelen goed in te stellen?
 • Waar kan de medewerker hulp krijgen bij problemen?

U kunt op verschillende manieren voorlichting en trainingen geven:
 • groepsvoorlichting: via een presentatie of demonstratie wordt de medewerkers gedemonstreerd hoe zij de werkplek kunnen inrichten, instellen en gebruiken;
 • individuele voorlichting: een werkplekconsulent bezoekt de medewerker en geeft ter plekke voorlichting; hij helpt de medewerkers bij het optimaal instellen van hun werkplek.
 • Een combinatie van beide manieren is uiteraard ook mogelijk.

Aard: gedrag.


Beoogde effecten

Arbo-effect:
 • Een gezonde werkwijze leidt op termijn tot dalende verzuimkosten.
 • Door voorlichting en trainingen kennen medewerkers de risico's van beeldschermwerk en weten ze hoe ze die kunnen beperken.
 • Door voorlichting en trainingen veranderen medewerkers hun werkwijze en werkhouding.

Efficiency-effect: medewerkers kunnen hun werkplek zelf instellen.

Andere voordelen: medewerkers gaan gezonder om met de mogelijkheden die ze hebben om bijvoorbeeld pauzes te nemen en taken af te wisselen.


Kenmerken

Oplossing voor: alle soorten bedrijven.

Bron: Arbo-Informatieblad nr. 2, Werken met beeldschermen, Sdu-uitgevers, Den Haag.

Wet- en regelgeving: Arbowet artikel 8 en 11.


Implementatie

Invoeringstermijn: binnen enkele maanden.

Benodigde inspanning:
 • Bij een goed arbobeleid staan voorlichting en training niet op zichzelf. Medewerkers moeten ook beschikken over de juiste werkplek en hulpmiddelen.
 • Het effect van eenmalige voorlichting en training zal in de loop van de tijd afnemen. Regelmatige herhaling van training en voorlichting biedt meer kans op blijvende gedragsverandering.

Tip: laat de ergonoom, arboadviseur of preventiemedewerker na de voorlichting of training een rondgang maken om resterende vragen te beantwoorden. Ook kan hij dan helpen bij het juist instellen van de werkplek. Het heeft veel meer effect als medewerkers de voordelen op de eigen werkplek ervaren, dan wanneer ze erover lezen in een folder.

 
 
 

< terug naar vorige pagina