U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Hulpmiddelen en oplo... - V - Verreiker

Print deze pagina


Verreiker
Beschrijving: het hulpmiddel is een verreiker voorzien van een roterende bovenwagen voor het verplaatsen van lasten. De verreiker kan door middel van het aanbrengen van een werkplatform en het verplaatsen van de bedieningsplaats van de cabine naar het platform omgebouwd worden tot een volwaardige hoogwerker voor het werken op hoogte.

Arboverbetering: vermindering van de lichamelijke belasting ten opzichte van handmatig tillen en dragen van materialen en verbetering van de veiligheid en werkhouding bij het uitvoeren van werkzaamheden van personen die op hoogte werk verrichten.

Introductiejaar: 1991

Fabrikaat: Verreiker

Leverancier:
Merlo Benelux Nederland BV, Gorinchem
Tel: 0183 61 95 96
www.merlobenelux.com

Prijsindicatie: Afhankelijk van uitvoering en capaciteit


Technisch

Uitvoering: een tot hoogwerker om te bouwen verreiker. De roterende dragermachine bestaat uit een zelfrijdende onderwagen met een al dan niet continu roterende bovenwagen met cabine. Op de bovenwagen is een telescopische giek bevestigd met op het uiteinde een hoogwerkerplatform . De telescoopgiek kan zowel verticaal als horizontaal reiken. Vrijwel alle roterende tot hoogwerker omgebouwde verreikers zijn voorzien van afstempeling. Optioneel te verkrijgen zijn een geveerd chassis, een kantelbare cabine en diverse hulpstukken.

Gebruik: de verreiker kan op de bouwplaats voor het horizontaal en verticaal transport van materialen ingezet worden. Als de verreiker opgebouwd wordt tot hoogwerker is deze geschikt voor het verrichten van werkzaamheden op hoogte.
De verreiker is een multifunctionele machine. Door het vervangen van het platform door bijv. vorken wordt de machine gewijzigd in een vorkheftruck met variabele reikwijdte (=verreiker). Ook kan er een hijsarm gemonteerd worden, dan is de machine omgebouwd tot hijskraan. Ook het aanbrengen van een grondbak is mogelijk, daarmee wordt de machine gewijzigd in een grondverzetmachine. Elke ombouw dient conform de voorschriften van de fabrikant te worden uitgevoerd.
De bedieningsman dient voor alle toepassingen voldoende geschoold te zijn. Voor het gebruik als hijskraan is het mogelijk dat de bedieningsman een certificaat van vakbekwaamheid 'Machinist Verreiker met hijsfunctie' moet hebben (zie hiervoor het certificatieschema TCVT W4-07/08-081 op de website van de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT): www.tcvt.nl).

Specificaties: Afhankelijk van type:
- Max. last: 800 5.000 kg
- Max. hefhoogte: 10,4 - 31,7 m
- Max. vermogen: 74,9 kW/102 PK - 107 kW/145 PK
- Max. breedte: 2400 mm
- Max. hoogte: 2990 mm
- Max. totaal gewicht leeg met vorken: 11.780 15.450 kg
- Chassis: staal
- Transmissie: hydrostatisch


Effecten

Arbo effecten: vermindering van de lichamelijke belasting door het werken op hoogte vanaf een stabiel platform i.p.v. een ladder of vanaf een steiger.. Door de goede terreinvaardigheid is de machine op bouwwerken goed inzetbaar. Indien de machine als verreiker gebruikt wordt, is het een goed transportmiddel wat de lichamelijk belasting bij het transporten van bouwmaterialen en hulpmiddelen verminderd.

Efficiency effecten: op de bouwplaatsen is de verreiker een multifunctioneel transportmiddel waarmee snel en efficiƫnt lasten verticaal en horizontaal verplaatst kunnen worden. De machine heeft een goede terreinvaardigheid.


Randvoorwaarden

Technisch: de tot hoogwerker omgebouwde verreiker rijdt op luchtbanden en wordt in gebruik afgestempeld. Het terrein moet qua draagkracht en vlakheid geschikt zijn voor dit afstempelen.

Organisatorisch:
- Door het aanbrengen van het werkplatform verandert het toepassingsgebied van de verreiker en dient de machine aan alle eisen van NEN-EN 280 Hoogwerkers te voldoen. De extra belading naast de gebruikers dient gelimiteerd te worden tot de maximum toelaatbare belasting.
- De gebruikers op het platform van de tot hoogwerker omgebouwde verreiker moeten opgeleid zijn.
- Bij gebruik in andere configuraties dient de machinist opgeleid te zijn. Bij gebruik als hijskraan (hijsen van vrijhangende lasten) dient de machinist een certificaat van vakbekwaamheid 'Machinist Verreiker met hijsfunctie' te hebben indien het maximale bedrijfslastmoment 10 tonmeter of meer bedraagt.
- Het bedienen van de multifunctionele machine is slechts toegestaan indien de bedieningsman (machinist) daartoe opgeleid is.
- Het ombouwen van en naar de toepassing als hoogwerker, hijskraan, vorkheftruck met variabele reikwijdte (= verreiker), grondverzetmachine, enz. dient conform de voorschriften van de fabrikant uitgevoerd te worden. Het niet opvolgen en/of het niet volledig en nauwgezet opvolgen van de instructies kan tot ernstig letsel leiden.
- Bij werkzaamheden vanaf het hoogwerkerplatform dient de besturing vanaf het platform plaats te vinden. In de cabine mag men zich niet bevinden en de cabine dient gesloten te zijn. Ingeval van een draadloze bediening is aansturen alleen toegestaan vanaf het werkplatform.
- Bij gebruik als hoogwerker is de bediening in de cabine slechts een noodbediening. In geval van storing of calamiteiten mag de bediening in de cabine gebruikt worden, na overleg met de gebruiker op het platform.
- De machine dient horizontaal op voldoende draagkrachtige ondergrond te worden opgesteld. Eventueel de opstelling verbeteren door het gebruik van rijplaten e.d.
- Overbelasting van het platform en de dragende machine is niet toegestaan.
- Bij gebruik als hoogwerker is het op hoogte verlaten van het platform niet toegestaan.
- Het dragen van veiligheidsschoenen, werkhandschoenen, gehoorbescherming en een veiligheidsbril is noodzakelijk.
- De gebruikershandleiding van de fabrikant dient strikt nageleefd te worden.
- Het gebruikt van een veiligheidsgordel is aan te bevelen. Indien de fabrikant het gebruik voorschrijft is gebruik ervan verplicht.
- Deze machine dient minimaal 1 maal per jaar door een deskundige onderzocht en beproefd te worden.

 
 
 

< terug naar vorige pagina