U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Hulpmid... - T - Training werktechniek

Print deze pagina


Training werktechniek
Het zware werk wordt minder zwaar als de medewerker op een minder belastende manier werkt

Arboverbetering: minder zwaar werk door gebruik juiste werktechniek.

Introductiejaar: onbekend.

Fabrikaat: n.v.t.

Leverancier: diverse trainingsinstituten zoals Arboplan en vhp ergonomie

Prijsindicatie: initiële training € 250 - € 750 Euro excl. BTW per getraind persoon


Technisch

Productomschrijving:
- Gezond werken wordt gedragen door bedrijfsleiding. Aftrap door bijvoorbeeld de directeur kan dit ondersteunen. Het middenkader geeft in de dagelijkse praktijk het goede voorbeeld.
- Er worden aandachtsfunctionarissen aangesteld die de training levend houden (herhaling) en nieuwe medewerkers kunnen opleiden. Deze mensen kunnen ook een rol spelen bij specifieke vragen zoals bijvoorbeeld bij re-integratie van zieke mensen.
- Uit de training worden enkele "harde" punten gehaald die niet vrijwillig zijn. Deze worden gehandhaafd.
- De training is niet alleen theoretisch. Oefenen moet een integraal onderdeel van de training uitmaken.
- De inhoud van de training sluit sterk aan bij de werkzaamheden die in de praktijk worden uitgevoerd.
- De training wordt periodiek herhaald waarbij dan ingegaan wordt op de belemmeringen die iemand ondervindt om het werk op een gezonde manier uit te voeren. Gezond werken is geen eenmalige actie maar een dagelijks onderwerp, net als kwaliteit of HACCP.

Gebruik: door de werknemer een goede werktechniek aan te leren tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, worden grote fysieke belastingen op het lichaam als gevolg van bijvoorbeeld een slechte houding vermeden. Veranderd gedrag is niet de enige opbrengst van een training. Tijdens de training komen altijd ook belemmeringen naar boven; mensen geven aan waarom het moeilijk is het gedrag te veranderen. Door deze informatie op te pakken en er optimaal gebruik van te maken kan een continu verbeteringsproces in gang worden gezet.

Specificaties: de trainer kan –afhankelijk van de situatie- in één of enkele uren verzorgd worden.


Effecten

Arbo: minder zwaar werk door gebruik juiste werktechniek.

Efficiency: minder vermoeidheid door het werk leidt te sneller werken en vakbekwaamheid bevordert veilig, gezond en efficiënt werken.


Randvoorwaarden

Technisch: techniek van de werknemer wordt tijdens de training aangepast.

Organisatorisch:
- Aansluiten bij dagelijkse praktijk
- Mogelijk meerdere trainingen nodig binnen bedrijf.
- Training laten uitvoeren door extern bureau.
- Ontwikkeling van nieuwe werkmethoden maakt het regelmatig
- Opfrissen van kennis en vakbekwaamheid noodzakelijk.

 
 
 

< terug naar vorige pagina