U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Hulp... - T - Taakroulatie / afwisseling

Print deze pagina


Taakroulatie / afwisseling
Taakroulatie en/of afwisseling kan worden ingezet om te voorkomen dat werknemers continu hetzelfde werk doen.

Arboverbetering: om fysieke overbelasting te voorkomen wordt naar regelmatige afwisseling van werkzaamheden nagestreefd. Door het rouleren krijgt men de gelegenheid om van werkhouding te veranderen en andersoortig werk te doen, zodat eenzijdige belasting van het lichaam wordt voorkomen. Duurzame inzetbaarheid is hiervan een belangrijk resultaat.

Introductiejaar: onbekend.

Fabrikaat: n.v.t.

Leverancier: -

Prijsindicatie: -


Technisch

Productomschrijving: er zijn hierbij drie niveaus van roulatie te onderscheiden:
- Rouleren binnen dezelfde uitvoerende taken, maar op een andere werkplek (b.v. linker / rechter zijde van de werkplek).
- Rouleren met andere uitvoerende taken zoals het afwisselen van kurk opbouwen met maken van folieschoenen (voorbeeld).
- Rouleren met taken van een andere orde zoals bediening schuurmachine met maat opnemen op locatie.
Taakafwisseling:
- Het werk zo organiseren dat afwisseling ontstaat tussen fysiek zwaardere taken en lichtere taken.
- Het verdient aanbeveling om meerdere malen per dag te rouleren / af te wisselen in plaats van afwisseling gespreid over meerdere dagen of 1x per week.

Gebruik: met name in te zetten voor taken waarbij langdurige voorovergebogen werkhoudingen worden aangenomen of bij taken met repeterend karakter (bijvoorbeeld schachten maken).

Specificaties: -


Effecten

Arbo: om fysieke overbelasting te voorkomen wordt naar regelmatige afwisseling van werkzaamheden nagestreefd. Door het rouleren krijgt men de gelegenheid om van werkhouding te veranderen en andersoortig werk te doen, zodat eenzijdige belasting van het lichaam wordt voorkomen. Duurzame inzetbaarheid is hiervan een belangrijk resultaat.

Efficiency:
- Breder inzetbaarheid / deskundigheidsbevordering medewerkers
- Meer afwisseling, uitdagingen voor medewerkers
- Meer regelmogelijkheden voor de medewerker


Randvoorwaarden

Technisch: -

Organisatorisch:
- Met name geschikt voor de allround bedrijven.
- Om te kunnen rouleren, dienen de mensen van gelijk niveau te zijn. Opleiding en scholing is wellicht vereist.
- Rouleren is een kwetsbaar proces. Bij ziekte en inzet van uitzendkrachten kan er snel niet meer gerouleerd worden.
- Vrijwillig of opgelegd rouleren versus acceptatie bij medewerkers.

 
 
 

< terug naar vorige pagina