U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Hul... - P - Persoonlijke gehoorbesch...

Print deze pagina


Persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen


Als geluidsreducerende voorzieningen (bronbestrijding en overdracht) niet realiseerbaar zijn of onvoldoende effect hebben, kan het geluidsniveau waaraan het gehoor van werknemers wordt blootgesteld, worden teruggedrongen door middel van persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen. In het Arbo-Informatieblad nr. AI-4 zijn overwegingen met betrekking tot toepassing van persoonlijke beschermingsmaatregelen opgenomen.

De volgende typen persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen zijn te onderscheiden:
  • Oordopjes voor permanent gebruik. Deze zijn in feite niet geschikt voor werknemers die geregeld aan lawaai zijn blootgesteld.
  • Oorkappen.
  • Otoplastieken: aan de gehoorgang van de gebruiker aangepaste gehoorbeschermers. In de CAO timmerindustrie zijn hierover bindende afspraken gemaakt.

Na het treffen van haalbare maatregelen zal het geluidsniveau op de arbeidsplaats bij een aantal bewerkingsmachines naar verwachting hoger zijn dan 85 dB(A). Derhalve blijft het gebruik van adequate gehoorbeschermingsmiddelen verplicht. Ten onrechte kan bij werknemers de indruk kunnen ontstaan dat het gebruik van gehoorbescherming niet meer noodzakelijk is. In het kader van (regelmatig terugkerende) voorlichting van werknemers dient hieraan aandacht besteed te worden.

De geluiddempende eigenschappen dienen zodanig te zijn dat het equivalente geluidsniveau in het oor maximaal 80 dB(A) bedraagt. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag daarvan afgeweken worden tot een niveau van maximaal 85 dB(A). De heersende geluidsniveaus en de geluiddempende eigenschappen van de gehoorbeschermingsmiddelen bepalen dus het type dat gedragen moet worden.

Naast de geluiddempende eigenschappen van de middelen is gebruikscomfort van essentieel belang. Het prettig dragen en min of meer eenvoudig kunnen inbrengen, bepaalt veelal of de gehoorbeschermingsmiddelen gebruikt worden en ook voldoende demping bewerkstelligen. Om die reden kan het zinvol zijn om de werknemer de mogelijkheid te geven zelf te kiezen tussen de verschillende typen. De acceptatie door werknemers wordt vergroot door deze bij de keuze te betrekken.

Daarnaast spelen hygiënische factoren een rol, zoals het kunnen reinigen van permanente oordopjes of eenvoudig kunnen vervangen van de afdichting bij gehoorkappen. Dit is van belang bij persoonsgebonden middelen.

Voor- en nadelen
Het grote voordeel van gehoorbeschermingsmiddelen is dat ze overal inzetbaar zijn.
Aan het gebruik van persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen kleven echter ook een aantal bezwaren.
Een van de bezwaren van gehoorbeschermingsmiddelen is het risico van onvolledige bescherming. In de praktijk wordt niet altijd de volledige bescherming verkregen omdat de gehoorbeschermer niet continu wordt gedragen en soms niet volledig afsluit door slijtage of door slordige plaatsing.
Het niet (continu) dragen van een gehoorbeschermer kan het gevolg zijn van huidirritatie en/of in de weg zitten bij de arbeid.
Een ander bezwaar kan zijn het mindere contact met de omgeving. Hierbij valt te denken aan verminderde spraakverstaanbaarheid en waarneembaarheid van (waarschuwings)signalen. Dit betreft met name werknemers met reeds een zeker gehoorverlies. Bij gebruik van gehoorbescherming komt dan het niveau onder de (verhoogde) gehoordrempel van de slechter horende. Ook een bezwaar kan zijn dat de richting waaruit het geluid komt, slecht waarneembaar is bij het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen.

Typen
Oordopjes: Dit zijn óf dopjes die met behulp van een beugel tegen de gehoorgang worden gedragen óf dopjes, al dan niet met een koordje verbonden, die in de gehoorgang worden ingebracht. Deze zijn in feite niet geschikt voor werknemers die geregeld aan lawaai zijn blootgesteld.

Oorkappen: Dit zijn kappen die de gehele oorschelp omsluiten en met behulp van een beugel op z'n plaats gehouden. Voor een optimale reductie dient de afdichtring goed aansluitend te zijn. Er bestaan uitvoeringen met een ingebouwd elektronisch communicatiesysteem of de mogelijkheid van radio-ontvangst.

Otoplastieken: Dit zijn speciaal aan het oor van de gebruiker aangepaste gehoorbeschermers die in de gehoorgang worden ingebracht. Ze zijn met verschillende akoestische filters uit te rusten, waarbij de mogelijkheid voor het verstaan van spraak geoptimaliseerd kan worden. In de CAO timmerindustrie zijn over het gebruik van otoplastieken bindende afspraken gemaakt. Iedere werknemer die blootstelling heeft aan gehoor beschadigend lawaai tijdens het werk kan via de werkgever over persoonlijk aangemeten otoplastieken beschikken.

Vergelijkbare verschillende typen persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen:

Soort Demping tot: Comfort Levensduur
Oordopjes 10-15 dB(A) Redelijk ca. 1 week
Oorkappen 15-30 dB(A) Redelijk 0,5 à 2 jaar
Otoplastieken 15-30 dB(A) Goed 2 à 4 jaar


Kenmerken

Soort oplossing: persoonlijk beschermingsmiddel

Type risicoreductie: overdrachtsbeperking

Verwachte overige effecten: mogelijk nadelige invloed op veiligheid (verminderde communicatie)


Leveranciers gehoorbescherming
Er zijn heel veel leveranciers van gehoorbescherming. Volstaan wordt met het geven van enkele bekende producenten van gehoorbescherming en een drietal leveranciers van beschermingsmiddelen.

Intersafe Groeneveld BV, Dordrecht
Tel: 078 - 618 14 00
info@intersafe.eu
www.intersafe.eu

Groenendijk Bedrijfskleding, Woerden
Tel: 0348 - 43 00 41
info@groenendijkbedrijfskleding.nl
www.groenendijkbedrijfskleding.nl

Trital Safety BV, Hoogvliet
Tel: 010 - 2 955 955
info@trital.eu
www.trital.eu
 
 
 

< terug naar vorige pagina