U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Hulp... - P - Pauzesoftware gebruiken

Print deze pagina


Pauzesoftware gebruiken


Beschrijving: om lichamelijk overbelasting bij beeldschermwerk te voorkomen is het aan te bevelen dat medewerkers regelmatig een pauze inlassen of ander werk doen. Pauzesoftware kan hierbij ondersteunen. De software laat weten wanneer het tijd is voor een pauze. Daarnaast geeft de software informatie over het aantal uren beeldschermwerk per dag en doet hij suggesties voor lichamelijke oefeningen.
In de praktijk blijkt dat medewerkers pauzesoftware niet altijd accepteren als een waardevolle ondersteuning. Sommige mensen vinden het zelfs zeer irritant. Als u dergelijke software bedrijfsbreed wilt invoeren, zult u intensieve voorlichting moeten geven over de voordelen. Het is ook te overwegen pauzesoftware alleen in te zetten voor medewerkers die erom vragen of door klachten de noodzaak voelen om er gebruik van te maken.

Aard: organisatorisch.


Beoogde effecten

Arbo-effect: door het aannemen van een andere werkhouding in de pauze verbetert de doorbloeding van nek, schouders en armen. De kans dat beeldschermwerkers gezondheidsklachten ontwikkelen, vermindert hierdoor aanzienlijk.

Andere voordelen: als beeldschermwerker geregeld hun werkhouding afwisselen, lopen zij minder kans op gezondheidsklachten en verzuim.

Mogelijke nadelen: pauzesoftware moet worden aangeschaft en kost minstens € 30 per licentie. Bekende programma’s zijn Workpace en de Beeldschermtachograaf.


Kenmerken

Oplossing voor: alle soorten bedrijven.

Link naar andere bronnen: onderstaande links geven aanvullende informatie over pauzesoftware:
- Beeldschermtachograaf
- Workpace
- Workrave

Specificaties: goede pauzesoftware voldoet aan de volgende eisen:
- De software houdt bij de beoordeling van het computergebruik rekening met de volgende werkfactoren: werktijden, werktaken, werkdruk, werkplek en werkgedrag. De beoordeling is dus niet uitsluitend gebaseerd op het aantal toetsaanslagen of muisbewegingen.
- De software maakt bij muisgebruik onderscheid tussen bewegingen over het scherm, klikken, dubbelklikken en slepen. Onderzoek toont namelijk aan dat slepen meer belasting geeft dan klikken of het vasthouden van de muis. Ook hebben beeldschermwerkers die bijvoorbeeld grafisch werk met de muis verrichten, meer RSI-gerelateerde klachten dan beeldschermwerkers die hoofdzakelijk met het toetsenbord werken.
- Er bestaat een duidelijke relatie tussen de gemiddelde persoonlijke werksnelheid en de feedback die de software geeft. Iemand die gedurende een langere tijd of sneller typt, of meer muist, zal meer risico lopen op het ontstaan van RSI -klachten dan iemand die heel rustig met één vinger het toetsenbord bedient.
- De software rapporteert de geregistreerde gegevens, zodat achteraf is na te gaan welke factoren de grootste bijdrage aan de belasting hebben veroorzaakt en waar verbetering mogelijk is.
- De software maakt onderscheid in micropauzes (bijvoorbeeld elke vijf minuten een micro break van 20 seconden) en korte rustpauzes (minimaal vijf minuten rustpauze per uur).
- De software biedt oefeningen ter invulling van een micropauze. Bij voorkeur drie soorten oefeningen: actieve oefeningen (voor goed herstel), rekoefeningen en ontspanningsoefeningen.
- De software waarschuwt als de maximale beeldschermtijd is verstreken.
- Het programma is geschikt voor applicaties onder Windows (XP, Vista), UNIX en MAC/Apple-systemen. Ook kent het programma netwerk- of multi user-versies, waarbij medewerkers vanaf verscheidene werkstations tegelijk kunnen inloggen.
- Het programma kan van (geanonimiseerde) data een centrale analyse maken. Het kan bijvoorbeeld een overzicht geven van de beeldschermwerktijden in minuten, het aantal toetsaanslagen of muisklikken, pauzeregimes, of de belasting van bepaalde programmatuur, zoals CAD, Excel of PowerPoint.

Wet- en regelgeving: Arbobesluit artikel 5.10.


Implementatie

Invoeringstermijn: enkele weken.

Benodigde inspanning: omdat medewerkers pauzesoftware soms irritant vinden, kan invoering voor het hele team intensieve voorlichting vergen.

Tips:
- Als invoering van pauzesoftware voor het hele team niet haalbaar is, kunt u besluiten dit middel alleen in te zetten voor medewerkers die erom vragen of die klachten hebben.
- Medewerkers met RSI-klachten zijn extra gemotiveerd om hun gedrag aan te passen en pauzes in te lassen. Zij kunnen een voorbeeldfunctie vervullen en andere medewerkers stimuleren tot gebruik van pauzesoftware.
- Zorg ervoor dat medewerkers geregeld micropauzes nemen. Dit zijn korte pauzes op de werkplek van minder dan 30 seconden, waarbij de doorbloeding zich kan herstellen. Oefeningen als armzwaaien, met de schouders draaien en zich uitrekken maken micropauzes nog effectiever. Goede pauzesoftware geeft hiervoor suggesties. Laat deze ook opvolgen, eventueel in groepsverband.
- Evalueer het gebruik van de pauzesoftware.

 
 
 

< terug naar vorige pagina