U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Hulpmiddelen ... - P - Pauzes benutten

Print deze pagina


Pauzes benutten


Beschrijving: bij langdurig beeldschermwerk is afwisseling met andere werkzaamheden of geregeld pauzeren nodig. Maar vaak is afwisseling onmogelijk en zijn de beeldschermwerkers aangewezen op de pauzes. U kunt dan proberen de totale pauzetijd beter te verdelen, zodat er een goede verhouding ontstaat tussen de hoeveelheid beeldschermwerk en de lengte van de pauzes.

Hoe u dit het beste kunt doen, is afhankelijk van de intensiteit van het beeldschermwerk. De intensiteit van beeldschermwerk kan sterk uiteenlopen. Het werk is intensiever naarmate het werktempo hoger ligt en de variatie met andere werkzaamheden geringer is. Een voorbeeld is gegevensinvoer: daarbij is het tempo hoog en de variatie (het intikken van getallen) gering. Gegevensinvoer is dus zeer intensief.
De aanbeveling is: hoe intensiever het werk, des te beter is het verscheidene korte pauzes te houden.

De volgende werk- en rustschema’s zijn mogelijk:
- enkele minuten rust op elk halfuur werk (hoge intensiteit);
- vijf minuten rust op elk uur werk;
- tien tot vijftien minuten rust op elke twee uur werk (relatief lage intensiteit).

Aard: organisatorisch.


Beoogde effecten

Arbo-effect: langdurig aan een beeldscherm werken, in één houding werken, leidt tot vermindering van de doorbloeding in armen, handen en vingers. Dit is in combinatie met andere factoren een belangrijke oorzaak van het ontstaan van RSI-klachten. Door onderbreking van het beeldschermwerk met andere taken of korte pauzes kan de doorbloeding verbeteren. Daardoor vermindert de kans op het ontstaan van RSI-klachten.

Efficiency-effect: als een medewerker regelmatig kort pauzeert, neemt de kans op het maken van fouten af en de werksnelheid toe.

Andere voordelen: kleine pauzes kunnen positief uitwerken op de kwaliteit van het werk.

Mogelijke nadelen: verminderde werkduur en daardoor verminderde productie zijn potentiële nadelen. Maar als u de pauzes goed inplant en combineert met de gangbare koffie-, thee- en lunchpauzes, hoeft deze maatregel niet te leiden tot verminderde werkduur en daardoor verminderde productie.


Kenmerken

Oplossing voor: alle soorten bedrijven.

Wet- en regelgeving: Arbobesluit artikel 5.10.


Implementatie

Invoeringstermijn: enkele weken.

Benodigde inspanning: bespreek de werking en eventuele aanpassing van het gewenste pauzeregime tijdens het werkoverleg met de medewerkers.

Tips
- Zorg dat leidinggevenden het goede voorbeeld geven door bij beeldschermwerk ook te pauzeren.
- Laat medewerkers tijdens de pauzes zo veel mogelijk bewegen (even (trap)lopen, stretchen etc.).

 
 
 

< terug naar vorige pagina