U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Hulpmiddelen en oplo... - O - Opsteker

Print deze pagina


Opsteker
Beschrijving: de opsteker is een hijsmiddel dat in combinatie met een kraan kan worden gebruikt voor het verplaatsen van bouwmaterialen van en naar moeilijk bereikbare plaatsen.

Arboverbetering: door dit universele hijsmiddel kunnen bouwmaterialen met de kraan geplaatst worden op moeilijk bereikbare plaatsen. Zonder dit hijsmiddel zou het transport op een veel moeilijkere en waarschijnlijk zwaardere manier moeten gebeuren zoals handmatig transport. Door gebruik van de steker is het onveilige zwaaien en binnentrekken van een gehesen last niet nodig. Ook is er minder slijtage van de hijskabels omdat er de hijskabel bij gebruik van een opsteker niet langs het bouwwerk kan schuren.

Introductiejaar: omstreeks 1993.

Fabrikaat: Opsteker

Leverancier:
Bomecon BV, Nijkerk
Tel: 033 - 246 32 00
info@bomecon.nl
www.bomecon.nl

Prijsindicatie: afhankelijk van uitvoering, voorbeelden van prijzen zijn:
- Combi-steker 2500: Euro 9.000,- ex. BTW
- Max-steker 8500: Euro 25.000,- ex. BTW
- Pallethaak: Euro 2.750,- ex. BTW

Leveranciers van soortgelijke producten:
Handelsonderneming van der Blij, Oss
Tel: 0412 - 64 61 68
www.vanderblij.nl

Tillemans BV, Mill
Tel: 0485 - 45 20 62
www.tillemans.nl


Technisch

Productomschrijving: de opsteker is een universeel hijsgereedschap, waaraan naar keuze de onderstaande alternatieven kunnen worden bevestigd:
- Een zelfinstellende pallethaak: de lepels van de pallethaak kunnen in elke gewenste breedte worden ingesteld. De last kan optimaal over de lengte van de lepels worden verdeeld door de horizontale blokkeringsbalken. De last wordt beveiligd door middel van sjorbanden. Op de kop van de pallethaak is een stuurvoorziening aangebracht.
- Een vorkconstructie voor het verdiept plaatsen van spouwbladen en kozijnen.
- Een speciekubel.
- Een wartelhaak + kettingviersprong voor het opperen van gipsplaten, steigermaterialen en / of bekistingsmateriaal.
- Een kolomvork voor het verdiept plaatsen van kolommen.
- Een hijsjuk met evenaar voor het verdiept plaatsen van gevelelementen etc. Bij een gewoon hijsjuk hangt de last altijd recht onder het hijspunt. Daardoor is het daarmee niet mogelijk om de last onder een overstek te plaatsen. Omdat deze evenaar als balans functioneert, kunnen hiermee lasten onder een overstek gebracht worden.

Gebruik: de opsteker is bruikbaar voor het transport van diverse bouwmaterialen, zoals steenpakketten, gipsplaten, glas, gasbetonblokken, balkons, cement, kozijnen, spouwbladen, gevelelementen etc. Met de opsteker kan een last onder een horizontale overstek, bijvoorbeeld een luifel of dakoverstek, geplaatst worden. Ook kunnen met de opsteker lasten van buiten naar binnen gebracht worden, zonder dat de hijsketting in de weg zit. Er zijn verschillende varianten opstekers, zoals een opsteker voorzien van vacu├╝mapparatuur ten behoeve van het plaatsen van glas en de Kapla-opsteker ten behoeve van het plaatsen van het Kapla kozijnensysteem.

Specificaties: de stekers zijn leverbaar in vele varianten vanaf een maximale belasting van 1000 kg tot 8500 kg. De specificaties van de meest gebruikte steker, de Combi-steker 2500, zijn:
- Eigen massa: 760 kg. (+ ballastplaten a 125 kg. / st.)
- Maximale werklast: 2.500 kg


Effecten

Arbo effecten: zware bouwmaterialen op lastige plekken vervoeren hoeft met hulp van de opsteker niet handmatig te worden gedaan. De opsteker kan zware lasten (bijvoorbeeld kozijnen) in de juiste positie brengen. Dit maakt een betere werkhouding mogelijk en minder vaak en lang tillen bij het plaatsen. In vergelijking met het inhijsen zonder steker vervalt het naar binnentrekken van de last. De veiligheid is hiermee ook verbeterd doordat lasten niet meer kunnen zwaaien en de hijskabels niet meer kunnen schuren langs het gebouw.

Efficiency effecten: door het gebruik van de opsteker kunnen materialen sneller vervoerd worden.


Randvoorwaarden

Technisch: bij de keuze voor de kraan waaraan de opsteker gehangen wordt, moet rekening gehouden worden met het eigen gewicht van de opsteker, de last in combinatie met het gewenste hijsbereik.
De maximale hijshoogte van de kraan moet in ieder geval hoger zijn dan het gebouw waarbij de opsteker gebruikt wordt, om te voorkomen dat de ketting alsnog tegen de gevel aankomt. Er is een stabiele ondergrond nodig voor de plaatsing van de kraan waar de opsteker aan hangt.

Organisatorisch:
- Voor de bediening van de kraan is een kraanmachinist met hijsbewijs nodig.
- Bouwvakkers moeten geïnstrueerd worden hoe om te gaan met het hijsen met de steker.
- Hijsgereedschappen moeten periodiek gekeurd worden. De evenaar wordt periodiek gekeurd door een gecertificeerde instantie.
- De kraanmachinist en degene die de lasten aan het hijsmiddel bevestigt moeten elkaar kunnen zien en liefst ook horen.
- Boven windkracht 6 en bij onweer mogen geen hijswerkzaamheden worden uitgevoerd.
- Hijsen aan bindmiddelen of verpakkingsmaterialen is niet toegestaan, tenzij die daar speciaal voor ontwikkeld zijn.

 
 
 

< terug naar vorige pagina