U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Hul... - O - Oppervlakte van kantoor...

Print deze pagina


Oppervlakte van kantoorwerkplekken


Beschrijving: medewerkers moeten voldoende werkruimte hebben om hun werkzaamheden op kantoor te verrichten. Het gaat om:
- ruimte voor het meubilair;
- de eigenlijke werkplek;
- loopruimte om alles in de werkruimte te bereiken;
- ruimte voor overleg met een collega etc.

Een standaard kantoorwerkplek, bestaande uit meubilair en een kast, moet minimaal 7 m² vloeroppervlak hebben.

Aard: technisch.


Beoogde effecten

Arbo-effect: medewerkers zullen in een kantoor met voldoende werkruimte veilig en gezond hun werk kunnen doen.

Efficiency-effect: voldoende werkruimte voorkomt of beperkt productiviteitsverlies.

Andere voordelen: -

Mogelijke nadelen: sterk afhankelijk van de huisvestingskosten. Een vierkante meter vloeroppervlak kost minimaal € 100 per jaar.


Kenmerken

Oplossing voor: alle soorten bedrijven.

Bron: NEN 1824 Ergonomie. Ergonomische eisen voor de oppervlakte van kantoorwerkplekken geeft meer informatie over de hoeveelheid benodigde werkruimte in de kantooromgeving.

Specificaties: de minimale hoeveelheid vloeroppervlak in een kantoorvertrek is te berekenen aan de hand van bijgaande overzicht:

Element Minimumoppervlakte
De medewerkers 4 m² voor iedere werkplek die gewoonlijk langer dan twee uur per dag door één of meer medewerkers wordt gebruikt, inclusief kantoorwerkstoel, loopruimte in de werkruimte en ruimte voor overleg met een collega.
De kantoorwerktafel 1 m² voor een werkplek met een plat beeldscherm.
2 m² voor een werkplek met CRT-beeldscherm.
1 m² voor een lees/schrijfvlak.
2 m² voor een vlak voor uitleg van tekeningen.
De kasten 1 m² voor elke vrijstaande of verrijdbare (lade)kast.
De vergadervoorziening 2 m² per persoon.

Om na te gaan of uw kantooroppervlakte aan de eisen voldoet, vergelijkt u de benodigde oppervlakte met de netto vloeroppervlakte van het totale kantoorvertrek (het vloeroppervlak zonder de ruimte voor wanden, kolommen en ruimten lager dan 1,5 m; looproutes worden wel meegeteld).

Wet- en regelgeving: Arbobesluit artikel 3.19.


Implementatie

Invoeringstermijn: sterk afhankelijk van situatie. Als de aanpassing zich beperkt tot een interne verhuizing of verbouwing: enkele maanden; als u een nieuw gebouw moet neerzetten: langer dan een jaar.

Benodigde inspanning: bereken de benodigde ruimte voor elk werkvertrek en overleg daarover met de medewerkers.

Tips:
- Overleg tijdig met de medewerkers en inventariseer hun wensen.
- Wanneer een ruimte te klein is, kunt u snel voldoende ruimte maken door meubilair te verplaatsen (bijvoorbeeld door kasten op de gang te zetten).

 
 
 

< terug naar vorige pagina