U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Hulpmiddelen en... - O - Oogonderzoek

Print deze pagina


Oogonderzoek


Beschrijving: bij beeldschermwerk zitten de medewerkers op een zekere afstand van hun beeldscherm. Soms hebben de ogen moeite op deze afstand scherp te stellen, bijvoorbeeld door ouderdomsverziendheid. In dergelijke gevallen is een beeldschermbril noodzakelijk. Een oogonderzoek moet dit vaststellen.

Aard: gedrag.


Beoogde effecten

Arbo-effect: oogonderzoek levert de gegevens aan om een goede beeldschermbril aan te meten. Een goede beeldschermbril verkleint de kans op nekklachten, oogvermoeidheid, tranende ogen en hoofdpijn.

Efficiency-effect: wanneer de medewerkers het scherm goed kunnen zien, maken zij ook minder fouten.

Mogelijke nadelen: een oogonderzoek worden uitgevoerd door een opticien of arbodienst, en in gecompliceerdere gevallen door een oogarts. De kosten van het onderzoek lopen uiteen van gratis (opticien) tot € 60.


Kenmerken

Oplossing voor: alle soorten bedrijven.

Bronnen:
- Arbo-Informatieblad nr. 2, Werken met beeldschermen, Sdu-uitgevers, Den Haag.
- Richtlijn handelen van de bedrijfsarts bij het oogonderzoek bij beeldschermwerkers, NVAB, Utrecht, 2001.

Specificaties: de richtlijn voor oogonderzoek bij beeldschermwerkers staat op de site van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
- Oogonderzoek bij beeldschermwerkers

Rondom deze richtlijn zijn vele documenten gepubliceerd, zoals:
- Achtergronddocument (NVAB 2000);
- Samenvatting (NVAB 2000);
- PowerPointpresentatie;
- Voorwaarden uitvoering;
- Kennistoets;
- Casuïstiek;
- Opdrachten;
- Checklist uitvoering;
- Informatiebrief werknemers;
- Informatiebrief werkgevers.

Wet- en regelgeving: Arbobesluit artikel 5.11.


Implementatie

Invoeringstermijn: binnen enkele weken.

Benodigde inspanning:
- Kleine bedrijven kunnen een afspraak maken voor oogonderzoek door een opticien in de buurt of bij de arbodienst.
- Grote bedrijven doen er verstandig aan om voor het oogonderzoek en de beeldschermbril afspraken te maken met een betrouwbare opticienketen met filialen in de nabijheid van de bedrijfsvestigingen.

 
 
 

< terug naar vorige pagina