U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Hul... - L - Lawaai- en houtstofreduc...

Print deze pagina


Lawaai- en houtstofreductie Tafelfrees


Dagblootstelling* (dagdosis**) aan houtstof/geluid in situatie zonder of met beperkte voorzieningen

Geluid (in dB(A)) Houtstof (in mg/m³)
Gemiddelde inzet Gemiddelde inzet
machine: 4-8 uur per dag machine: 4-8 uur per dag
Dagdosis eigen werkzaamheden: Dagblootstelling eigen werkzaamheden:
maximaal circa 92 dB(A) 1-2 mg/m³
Vereiste geluidsreductie: circa 12 dB(A) Vereiste houtstofreductie: 1 mg/m³


Geïntegreerde oplossing reductie geluid met circa 12 dB(A) en houtstof met maximaal 1 mg/m³

Geluid:
 • brongerichte voorzieningen: toepassing goed gebalanceerd geluidsarm freesgereedschap;
 • bij meer dan 5 uur per week in bedrijf: aanvullende afschermende voorziening: toepassing van een geluidsisolerende en -absorberende kap vervaardigd door gespecialiseerd bedrijf, in combinatie met een doorvoerapparaat voor het materiaaltransport.

Houtstof:
 • toepassing van een zuigmond/opvangbak rond de freeskop;
 • toepassing van een opvangbak aan de onderzijde van de frees (indien niet standaard aanwezig).


Kenmerken

Soort oplossing: technisch

Type risicoreductie: bronaanpak, overdrachtsbeperking

Arbo effecten:
 • reductie dagdosis geluid met 12 dB(A)
 • reductie dagblootstelling houtstof met maximaal 1 mg/m³
 • verhoogde veiligheid door betere afscherming van de frees

Kosten:
 • akoestische voorzieningen; opvangbak rond de freeskop, aangesloten op de afzuiging; aanpassing onderafzuiging: kosten op basis van offerte
 • aanpassingen afzuig-/filterinstallatie: afhankelijk van situatie
 • kosten in verband met productieverliezen door bouw/installatie, aansluiting elektriciteit/perslucht/ed. zijn niet in de kostenraming inbegrepen

Lever-/installatietermijn:
 • < 3 maanden


Meer informatie* Dagblootstelling: de term blootstelling wordt gebruikt om de mate waarin een werknemer contact heeft met houtstof aan te duiden: de dagblootstelling is de gemiddelde hoeveelheid houtstof waaraan een werknemer over een werkdag van 8 uur blootstaat.
** Dagdosis: de term dosis wordt gebruikt om de blootstelling aan geluid uit te drukken; de dagdosis is de gemiddelde hoeveelheid geluid waarin een werknemer over een werkdag van 8 uur blootstaat.

 
 
 

< terug naar vorige pagina