U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Hul... - L - Lawaai- en houtstofreduc...

Print deze pagina


Lawaai- en houtstofreductie Pendelzaag


Dagblootstelling* (dagdosis**) aan houtstof/geluid in situatie zonder of met beperkte voorzieningen

Geluid (in dB(A)) Houtstof (in mg/m³)
Gemiddelde inzet Gemiddelde inzet
machine: maximaal 2 uur per dag machine: maximaal 2 uur per dag
Dagdosis eigen werkzaamheden: Dagblootstelling eigen werkzaamheden:
maximaal circa 91 dB(A) maximaal circa 1 mg/m³
Vereiste geluidsreductie: circa 11 dB(A) Vereiste houtstofreductie: ---

NB1: gebaseerd op 2 uur werken met de machine en verwaarloosbare blootstelling gedurende de overige 6 uur; indien 8 uur met de pendelzaag gewerkt zou worden, zou de dagdosis maximaal circa 97 dB(A) en maximaal circa 4 mg/m³ bedragen.

NB2: indien de pendelzaag langer dan ca 2 uur per dag gebruikt wordt, wordt ook de fysieke belasting voor de medewerker te hoog; vervanging door een ander type machine is dan geëigend (bijvoorbeeld een onderbladzaag).


Geïntegreerde oplossing reductie geluid met circa 11 dB(A) en houtstof

Geluid:
 • brongerichte voorzieningen: toepassing geluidsarm zaagblad met zo klein mogelijke diameter of toepassing van dempschijf;
 • afschermende voorziening: toepassing van een geluidsisolerende en -absorberende beschermkap rond het zaagblad (omkasting), vervaardigd door gespecialiseerd bedrijf.

Houtstof:
 • toepassing van een effectieve, zo veel mogelijk gesloten, opvangbak, voorzien van borstels of rubber strips;
 • toepassing van een sleuf in het werkblad die uitmondt in de opvangbak;
 • afzuiging van de beschermkap met voldoende capaciteit.


Kenmerken

Soort oplossing: technisch

Type risicoreductie: bronaanpak, overdrachtsbeperking

Arbo effecten:
 • reductie dagdosis geluid met circa 11 dB(A) (bij max. 2 uur per dag aan machine)
 • handhaving dagblootstelling houtstof tot maximaal1 3 mg/m³ (bij max. 2 uur per dag aan machine)
 • verhoogde veiligheid door betere afscherming van zaag
 • verminderde verspreiding van houtstof naar de omgeving
 • verminderde kans op fysieke klachten door beperking van tijdsduur gebruik (maximaal 2 uur)

Kosten:
 • akoestische voorzieningen (zaagblad+beschermkap): € 2000,- tot € 3000,-
 • opvangbak achter zaag: € 500,-
 • aanpassingen afzuig-/filterinstallatie: afhankelijk van situatie
 • kosten in verband met productieverliezen door bouw/installatie, aansluiting elektriciteit/perslucht/e.d. zijn niet in de kostenraming inbegrepen

Lever-/installatietermijn:
 • < 3 maanden


Meer infomatie* Dagblootstelling: de term blootstelling wordt gebruikt om de mate waarin een werknemer contact heeft met houtstof aan te duiden: de dagblootstelling is de gemiddelde hoeveelheid houtstof waaraan een werknemer over een werkdag van 8 uur blootstaat.
** Dagdosis: de term dosis wordt gebruikt om de blootstelling aan geluid uit te drukken; de dagdosis is de gemiddelde hoeveelheid geluid waarin een werknemer over een werkdag van 8 uur blootstaat.

 
 
 

< terug naar vorige pagina