U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Hul... - L - Lawaai- en houtstofreduc...

Print deze pagina


Lawaai- en houtstofreductie Inkroosmachine


Dagblootstelling* (dagdosis**) aan houtstof/geluid in situatie zonder of met beperkte voorzieningen

Geluid (in dB(A)) Houtstof (in mg/m³)
Gemiddelde inzet Gemiddelde inzet
machine: 4-8 uur per dag machine: 4-8 uur per dag
Dagdosis eigen werkzaamheden: Dagblootstelling eigen werkzaamheden:
maximaal circa 90 dB(A) 2-4 mg/m³
Vereiste geluidsreductie: circa 10 dB(A) Vereiste houtstofreductie: 1-3 mg/m³


Geïntegreerde oplossing reductie geluid met circa 10 dB(A) en houtstof met maximaal 3 mg/m³

Geluid:
 • volledige omkasting, te vervaardigen in eigen beheer (uitvoering in hout) of door een gespecialiseerd bedrijf (uitvoering in staal);
 • aanbrengen pneumatisch bediende klep voorzijde.

Houtstof:
 • afzuiging van het freesproces, bundeling van de afzuigleidingen binnen de omkasting, afvoer naar buiten als een kanaal;
 • luchttoevoer naar de omkasting via openingen met geluiddempers, bij voorkeur in het dak van de omkasting;
 • aanbrengen borstels met veermechanisme ten behoeve van stofafvang.


Kenmerken

Soort oplossing: technisch

Type risicoreductie: bronaanpak, overdrachtsbeperking

Arbo effecten:
 • reductie dagdosis geluid circa 10 dB(A)
 • reductie dagblootstelling houtstof met maximaal 3 mg/m³
 • verhoogde veiligheid door betere afscherming van het freesgereedschap
 • verminderde verspreiding van houtstof naar werkomgeving

Kosten:
 • omkasting, vervaardigd in eigen beheer: € 5000,- tot € 8.000,-
 • omkasting, vervaardigd door gespecialiseerd bedrijf: € 12.000,- tot € 15.000,-
 • pneumatisch bediende klep: € 3.000,- tot € 4.000,-
 • borstels met veermechanisme: € 300,-
 • kosten in verband met productieverliezen door bouw/installatie, aansluiting elektriciteit/perslucht/e.d. zijn niet in de kostenraming inbegrepen

Lever-/installatietermijn:
 • omkasting, vervaardigd in eigen beheer: < 3 maanden
 • omkasting vervaardigd door gespecialiseerd bedrijf: 3-6 maanden


Meer informatie* Dagblootstelling: de term blootstelling wordt gebruikt om de mate waarin een werknemer contact heeft met houtstof aan te duiden: de dagblootstelling is de gemiddelde hoeveelheid houtstof waaraan een werknemer over een werkdag van 8 uur blootstaat.
** Dagdosis: de term dosis wordt gebruikt om de blootstelling aan geluid uit te drukken; de dagdosis is de gemiddelde hoeveelheid geluid waarin een werknemer over een werkdag van 8 uur blootstaat.

 
 
 

< terug naar vorige pagina