U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Hul... - L - Lawaai- en houtstofreduc...

Print deze pagina


Lawaai- en houtstofreductie Dubbele pennenbank


Dagblootstelling* (dagdosis**) aan houtstof/geluid in situatie zonder of met beperkte voorzieningen

Geluid (in dB(A)) Houtstof (in mg/m³)
Gemiddelde inzet Gemiddelde inzet
machine: 4-8 uur per dag machine: 4-8 uur per dag
Dagdosis eigen werkzaamheden: Dagblootstelling eigen werkzaamheden:
maximaal circa 94 dB(A) 2-4 mg/m³
Vereiste geluidsreductie: 7 à 8 dB(A) Vereiste houtstofreductie: 1-3 mg/m³


Geïntegreerde oplossing reductie geluid met 7-8 dB(A) en houtstof met maximaal 3 mg/m³

Geluid:
 • brongerichte voorzieningen: vervanging zaagbladen door geluidsarme zaagbladen;
 • vervanging bestaande beschermkappen rond zaagbladen en beitels door geluidsisolerende en –absorberende beschermkappen (voorzien van beweegbare kleppen voor het tegenhouden van de stofstraal), met pneumatisch bediende geluidsabsorberende panelen aan de voorzijde.

Houtstof:
 • beschermkappen voorzien van afzuigaansluitingen;
 • afzuigaansluitingen uitvoeren met elektrisch bediende, door machine aangestuurde, pneumatische schuiven.


Kenmerken

Soort oplossing: technisch

Type risicoreductie: bronaanpak, overdrachtsbeperking

Arbo effecten:
 • reductie dagdosis geluid met 7-8 dB(A)
 • reductie dagblootstelling houtstof met maximaal 3 mg/m³
 • verhoogde veiligheid door betere afscherming van het zaag- en freesgereedschap
 • verminderde verspreiding van houtstof naar de omgeving

Kosten:
 • geluidsarm cirkelzaagbladen: € 1000,-
 • geluidgedempte beschermkappen met pneumatisch beweegbare panelen, inclusief aanpassingen afzuiging: op basis van offerte
 • aanpassingen afzuig-/filterinstallatie: afhankelijk van situatie
 • kosten in verband met productieverliezen door bouw/installatie, aansluiting elektriciteit/perslucht/e.d. zijn niet in de kostenraming inbegrepen

Lever-/installatietermijn:
 • < 3 maanden


Meer informatie* Dagblootstelling: de term blootstelling wordt gebruikt om de mate waarin een werknemer contact heeft met houtstof aan te duiden: de dagblootstelling is de gemiddelde hoeveelheid houtstof waaraan een werknemer over een werkdag van 8 uur blootstaat.
** Dagdosis: de term dosis wordt gebruikt om de blootstelling aan geluid uit te drukken; de dagdosis is de gemiddelde hoeveelheid geluid waarin een werknemer over een werkdag van 8 uur blootstaat.

 
 
 

< terug naar vorige pagina