U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Hul... - I - Instructie voor het instell...

Print deze pagina


Instructie voor het instellen van de werkplek


Beschrijving: de instel- en opstelmogelijkheden van o.a. stoel, tafel, beeldscherm, toetsenbord en documenthouder zijn zo groot, dat het nuttig is de medewerkers stap voor stap te ondersteunen bij het instellen van hun werkplek. Dit kan door middel van een stapsgewijze instructie op een website.

Aard: gedrag.


Beoogde effecten

Arbo-effect: als de medewerker zijn werkplek goed kan instellen, verbetert zijn werkhouding.

Efficiency-effect: werken in een goede werkhouding leidt tot minder verzuim en uitval door gezondheidsklachten.

Andere voordelen: met een goede interactieve handleiding kan de medewerker zelf zijn werkplek goed instellen.

Mogelijke nadelen: werkplekinstructie via een website kost ongeveer tien minuten per medewerker. Een werkplekinstructie door een ergonoom of arboadviseur kost tussen € 50 en € 100 per uur.


Kenmerken

Oplossing voor: alle soorten bedrijven.

Bron: op de site van vhp ergonomie staat een gratis instructie voor het instellen van de werkplek

Link naar andere bronnen: een interactieve hulp bij het instellen van de beeldschermwerkplek is te vinden op www.deoptimalewerkplek.nl van Ergonomique.

Specificaties: gratis te downloaden op de site van vhp ergonomie

Wet- en regelgeving: Arbowet artikel 8 en 11.


Implementatie

Invoeringstermijn: binnen enkele maanden.

Benodigde inspanning: een stapsgewijze instructie via een website is het geschiktste middel om de medewerkers door het woud aan in- en opstelmogelijkheden heen te loodsen.

Tips:
- Zorg voor een ergonoom, arboadviseur of preventiemedewerker als achterwacht. Deze kan helpen bij problemen met en vragen over de werkplekinstelling. Er zijn altijd wel een paar medewerkers die het niet goed lukt om zelf met de instructie een goede werkopstelling te creëren.
- Laat leidinggevenden het goede voorbeeld geven door de eigen werkplek ook goed in te stellen.
- Vraag hulp van een RSI-consulent, preventiemedewerker of deskundige als medewerkers vragen of problemen hebben over de juiste werkplekinstelling.
- Bied de instructie steeds aan als de werkplek verandert, of als een medewerker een nieuwe werkplek in gebruik neemt.

 
 
 

< terug naar vorige pagina