U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Hul... - E - Evenwicht in de taakverd...

Print deze pagina


Evenwicht in de taakverdeling


Beschrijving: gezondheidsklachten door beeldschermwerk zijn te voorkomen door te zorgen voor een goede taakverdeling binnen een team of afdeling. Bij een goede taakverdeling is het werk gelijkmatig verdeeld over de medewerkers. Dit geldt zowel voor de hoeveelheid werk en de moeilijkheidsgraad van het werk als voor de afwisseling van taken.
Werken aan een goede taakverdeling vereist dat:
- medewerkers worden gemotiveerd voor het uitvoeren van diverse taken en het volgen van de benodigde opleiding(en);
- de werkgever tijd en budget beschikbaar stelt om herverdeling van taken en bijscholing mogelijk te maken;
- de herverdeling van taken na enkele maanden wordt geƫvalueerd: is het doel bereikt, of moet er nog ergens worden bijgestuurd?
Aard Organisatorisch.


Beoogde effecten

Arbo-effect: medewerkers staan minder bloot aan ongezonde werkdruk bij beeldschermwerk.

Efficiency-effect:
- Door verbetering van de taakverdeling kunnen de capaciteiten van medewerkers optimaal worden benut. Medewerkers kunnen als ze daarvoor de capaciteiten hebben meer taken krijgen.
- Het terugdringen van RSI en andere gezondheidsklachten door beeldschermwerk bespaart verzuimkosten.

Andere voordelen: bij drukte, capaciteitsproblemen, vakanties en verzuim kunnen medewerkers eenvoudiger taken van elkaar overnemen. Daardoor kan een bedrijf flinke besparingen realiseren.

Mogelijke nadelen:
- Mogelijk moet het bedrijf extra investeren in opleidingen, om medewerkers in staat te stellen verschillende taken uit te voeren.
- (Advies over) beoordeling en verandering van de taakverdeling kan extra kosten meebrengen.


Kenmerken

Oplossing voor: alle soorten bedrijven.

Wet- en regelgeving: Arbobesluit artikel 5.10.


Implementatie

Invoeringstermijn: ten minste een halfjaar.

Benodigde inspanning:
- Selecteer samen met medewerkers de taken en functies die in aanmerking komen voor herverdeling.
- Maak vervolgens in overleg met de medewerkers een herverdeling.

Tips:
- Vraag ondersteuning van een A&O-deskundige of een ergonoom bij het aanpassen van de taakverdeling.
- Benut het werkoverleg of een functioneringsgesprek om suggesties te doen voor een andere taakverdeling.

 
 
 

< terug naar vorige pagina