U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Hulpmi... - E - Ergonomisch spreekuur

Print deze pagina


Ergonomisch spreekuur


Beschrijving: beeldschermwerkers met beginnende gezondheidsklachten of vragen over hun werkomstandigheden kunnen naar een ergonomisch spreekuur. Ook geeft de adviseur informatie en tips over beeldschermwerk en de beste beeldschermopstelling. Zo zijn oplossingen voor problemen tijdig voorhanden. De adviseur neemt met de medewerker vragen en problemen door. Naar aanleiding van het spreekuur kan hij de werkplek van de medewerker juist instellen, nadere aanwijzingen voor de beste werkwijze geven of een training verzorgen.

Een effectief ergonomisch spreekuur voldoet aan de volgende eisen:
- Het spreekuur wordt verzorgd door een ervaren ergonoom of gespecialiseerde arboadviseur. Hij kan zowel de werkplek als het werkgedrag van de medewerker beoordelen.
- Toegang tot het spreekuur is laagdrempelig.
- Het spreekuur vindt minstens eens per twee weken plaats op uw eigen locatie.
- Medewerkers hebben de mogelijkheid om het spreekuur onder werktijd en op kosten van de werkgever te bezoeken.

Aard: gedrag.


Beoogde effecten

Arbo-effect: de werksituatie en het werkgedrag worden in een zo vroeg mogelijk stadium aangepast, nog voordat ernstige klachten ontstaan.

Efficiency-effect: in bedrijven met een ergonomisch spreekuur vallen medewerkers aantoonbaar minder uit en zijn de verzuimkosten lager.

Mogelijke nadelen: het inhuren van een ergonoom, gespecialiseerde bedrijfsfysiotherapeut of arboadviseur kost tussen € 90 en € 120 per uur. Het opleiden van een eigen adviseur op dit gebied kost enkele dagen opleiding.


Kenmerken

Oplossing voor: alle soorten bedrijven.

Wet- en regelgeving: Arbowet artikel 8 en 11.


Implementatie

Invoeringstermijn: binnen enkele maanden.

Benodigde inspanning: als u een ergonomisch adviseur betrekt bij het aanpassen van werkplekken en de aanschaf van accessoires, maak dan vooraf goede afspraken over de randvoorwaarden. Denk aan zaken als het beschikbaar budget, de beschikbare tijd per advies, het mandaat dat de adviseur heeft om aanpassingen door te voeren en de manier waarop hij gegeven adviezen aan de werkgever terugkoppelt.

Tips:
- Laat een goede registratie bijhouden van de vragen, klachten en oplossingen die tijdens het spreekuur aan de orde komen. Zo krijgt u inzicht in wat er tijdens het spreekuur gebeurt, kunt u zinvol evalueren en kunt u bekijken of bepaalde klachten en knelpunten regelmatig terugkeren.
- Voer werkplekaanpassingen die de adviseur aanbeveelt, snel uit en stel de gevraagde hulpmiddelen snel beschikbaar. Te veel tijd tussen advies en uitvoering leidt bij de medewerkers al snel tot frustratie.
- Verwijs medewerkers die hun werkplek naar het inzicht van de leidinggevende niet op de voorgeschreven wijze gebruiken, naar het ergonomisch spreekuur.

 
 
 

< terug naar vorige pagina