U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Hulpmid... - E - Elektriciteit en risico's

Print deze pagina


Elektriciteit en risico's


Elektriciteit wordt overal voor gebruikt. Verlichting, aandrijven van machines met elektromotoren, etc. Het wordt zo veel gebruikt, dat we ons niet altijd realiseren dat er ook gevaren aan verbonden zijn. We praten over laagspanning als de spanning lager is dan 1000V. Hieronder vallen dus ook de veel toegepaste spanningen van 230 V en 400V in bedrijven waaronder de timmerindustrie. Alle houtbewerkingsmachines worden aangedreven door elektromotoren. De belangrijkste risico's van elektriciteit zijn:
  • Het aanraken van draad of apparaat die onder spanning staat. Dit geeft een stroom door het lichaam die direct dodelijk kan zijn.
  • Het maken van kortsluiting. Op de plaats van de kortsluiting kan een vuurbal (vlamboog) ontstaan die ernstige brandwonden of brand kan veroorzaken. Indien er in de directe omgeving brandbaar fijnstof aanwezig is (houtstof) dan kan dit ook aanleiding zijn voor het ontstaan van een stofexplosie

Directe risico’s zijn er voor:
  • Werknemers die hun arbeid verrichten met behulp van houtbewerkings-machines of handmachines.
  • Werknemers die onderhoud en reparaties verrichten aan houtbewerkingsmachines of handmachines en elektrische installaties. Te denken valt aan werknemers van de technische dienst zoals de onderhoudsmonteur.

In het Arbobesluit staan een aantal bepalingen over risico’s i.v.m. elektriciteit:
  • Artikel 3.4 voor elektrische installaties;
  • Artikel 3.5 voor werkzaamheden aan elektrische installaties.
  • Daarin is bepaald dat de werkgever verplicht is om te zorgen voor veilige installaties en veilige uitvoering van werkzaamheden.

De werknemers zijn verplicht de instructies van de werkgever op te volgen en persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken.

De betreffende artikelen in het Arbobesluit zijn erg algemeen gesteld. Indien controle- en onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan elektrische installaties of machines, mag dit alleen gebeuren door deskundig personeel. Deze medewerker zullen als regel extern moeten worden aangetrokken en als richtsnoer de normen NEN-EN 50110 / moeten hanteren. Hierin is uitgewerkt op welke wijze de elektrische veiligheidsrisico’s het beste hanteerbaar zijn te maken.

Organisatorische maatregelen
  • maak personen verantwoordelijk voor bepaalde risico's;
  • bepaal welke werkzaamheden door wie mogen worden uitgevoerd in relatie tot elektriciteit.

Maatregelen en instructie in werkprocedures
  • bepaal op welke manier werkzaamheden uitgevoerd moeten worden aan elektrische installaties.


 
 
 

< terug naar vorige pagina